خط مشی کیفیت

شرکت ساختمانی هموارسازان دشت لالی به منظور بهبود بخشیدن به فعالیت های عمرانی(پیمانکاری) و حضور موفق در بازارهای داخلی و بین المللی و جلب رضایت مشتریان خود با اخذ دانش فنی و بالابردن سطح مهارت های لازم و به کارگیری تکنولوژی روز سعی نموده است که اصول ذیل را به عنوان اهداف مستمر خود در اولویت قرار داده و در مسیر بهبود مستمر گام بردارد.

  • افزایش کیفیت اجرای پروژه ها
  • افزایش بازده کار
  • تعهد به مدت اجرای پروژه ها و تحویل به موقع آنها
  • ارتقاء توان اجرایی شرکت
  • کسب رضایت مشتریان

استمرار و استقرار خط مشی شرکت از تعهدات مدیریت ارشد بوده و مسئولیت توجیه و تفهیم آن به کارکنان متوجه یکایک مدیران ومسئولان بوده و همگان تلاش خواهند نمود تا با به کارگیری فرهنگ بهبود مداوم، نظام تضمین کیفیت استقرار یابد.مدیریت ارشدشرکت جهت حصول اطمینان از نهادینه شدن خط مشی کیفیت و تفهیم آن به کارکنان، از طریق گزارشها، آمارها و جلسات هماهنگی و بازنگری و گردش کار درست آن در نظام اداری و کارگاهی اطلاع حاصل می نماید .